موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

اهداف موسسه

موسسه آموزش عالی عقیق به همت و تلاش هیئت موسس متشکل از جمعی از اساتید با سابقه دانشگاه و مدیران با تجربه کشور و با اهداف زیر تاسیس گردید .

  • کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه
  • مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
  • مشارکت در توسعه و گسترش آموزش عالی ،پژوهش و فناوری کشور
  • کمک به افزایش ظرفیت دانشجوئی استان اصفهان و شاهین شهر
  • استفاده از ظرفیتهای استان اصفهان و شاهین شهر در توسعه آموزش عالی
  • به کارگیری دانش و تجربه دانشگاهی و مدیریتی اعضای هیئت موسس در جهت کمک به پیشبرد سیاستها و برنامه های آموزش عالی کشور

چشم انداز

با استعانت از عنایات و یاری پروردگار و با همت و تلاش هیئت موسس ،هیات امنا ،اساتید مکرم و کارکنان دلسوز موسسه و حمایتهای وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ، مسئولین محترم استان ،اصفهان و شاهین شهر چشم اندازی به صورت زیر در یک برنامه پنج ساله برای موسسه تعریف و در طرح جامع ارائه شده است .

ایجاد دانشگاهی غیر دولتی و با کیفیتی بالا ،فعال در زمینه های تحصیلی مختلف مطابق با نیازهای جامعه در مقاطع تحصیلی کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد برخوردار از اعضای هیئت علمی برجسته و امکانات آموزشی مطلوب و فعال در تولید علم وفناوری .