موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی عقیق

همه ی اطلاعیه ها

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید کارشناسی پیوسته سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه ثبت نام دانشجویان ورودی جدید بهمن ماه 99 کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

مراحل همانندجویی و ثبت پیشنهادیه ( پروپوزال ) و پایان نامه در سامانه ایرانداک